Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Pozycje książkowe:

 1. Lew G., Lew A., (red.) Rachunkowość – język biznesu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021.
 2. Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2021, s. 650, wydanie II zmienione.
 3. Lew G., (red.), Rachunkowość. Problemy i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020.
 4. Kotapski R., Kowalak R., Lew G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Marina, Wrocław 2020, s. 1-338.
 5. Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2019, s. 1-650.
 6. Lew G., (red.), Zastosowania rachunkowości w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
 7. Lew G., (red.), Praktyczny wymiar finansów i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
 8. Lew G., (red.), Dylematy i perspektywy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
 9. Lew G., (red.), Wyzwania współczesnej rachunkowości. Teoria a praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
 10. Lew G., Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 1-320.
 11. Lew G., (red.), Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 12. Lew G., (red.), Wybrane aspekty rachunkowości – wymiar teoretyczny i praktyczny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 13. Chłodnicka, A. Kaszuba-Perz, Lew G., (red.), Współczesne problemy finansów i rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
 14. Filar, Lew G., (red.), Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2013.
 15. Lew G., (red.), Współczesne problemy rachunkowości i finansów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 16. Lew G., (red.), Rachunkowość w logistyce przedsiębiorstw, Amelia, Rzeszów 2012.
 17. Lew G., (red.) Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 18. Ostrowska – Dankiewicz, Lew G., (red.), Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, 3/2009, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009.
 19. Rajchel K., Lew G., Szydełko A., (red.), Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008.
 20. Kotapski R., Kowalak R., Lew G., Rachunkowość zarządcza, Marina, Wrocław 2008, s. 1-230.
 21. Dankiewicz R., Gazda A., Lew G., (red.), Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach nr. 2, PCG, Rzeszów 2006.
 22. Dankiewicz R., Lew G., (red.) Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, Atrium, Rzeszów 2005.
 23. Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych, DIFIN, Warszawa 2004, s. 1-320.

   Artykuły naukowe w czasopismach oraz rozdziały monografiach naukowych:

 24. Wojcik-Jurkiewicz M., Masztalerz M., Lew G., Lulek A., Sadowska B.,The Impact of Chemical Companies on the Environment and Local Communities in the Aspect of Business Model, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 2, pp. 548-563, 2021.
 25. Lew G., Identyfikacja kosztów klientów, w: Rachunkowość. Problemy i perspektywy, (red.) Lew G., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, s. 119-130.
 26. Zimon G., Sobolewski M., Lew G., An Influence of Group Purchasing Organizations on Financial Security of SMEs Operating in the Renewable Energy Sector – Case for Poland, Energies 2020, 13(11), 2926; https://doi.org/10.3390/en13112926.
 27. Lew G., Business Language Evolution – Accounting, w: Współczesne problemy zarządzania, PWSTE, ZN Nr 14, Jarosław 2019, s. 7-20.
 28. Krupka M. I., Lew G., Tkachyk L. P., Rubakha M. V., Irshak О. S., Transformation of Directions of Interaction of Tax Bodies and Enterprises in the Process of the Realization of Tax Control, Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019, 4(31), s. 208-220.
 29. Lew G., Use of cost accounting in cost management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63(9), Wrocław 2019.
 30. Lew G., Potrzeba badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów, [w:] red. Lew G., Zastosowania rachunkowości w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 113-122.
 31. Luchko M., Lew G., Ruska R., Vovk I., Modelling the optimal size of investment portfolio in a non-state pension fund, Journal of International Studies, 2019, 12(1), pp. 239-252.
 32. Lew G., Rozwój i znaczenie rachunkowości zarządczej, [w:] Praktyczny wymiar finansów i rachunkowości, Lew G., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 117-126.
 33. Lew G., The need to use logistics cost accounting in enterprises - results of comparative studies, Carathian Logistics Congres, Praha 2018 (Czech Republic).
 34. Lew G., Customer relations in building value for the customer in commercial enterprises, Humanities and Social Sciences, Quarterly, Volume XXIII, Research Journal 25, 4/2018, Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów 2018, s. 167-194.
 35. Lew G., Integracja budżetowania kosztów klienta z rachunkiem kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 514, Wrocław 2018, s. 208-217.
 36. Lew G., Variable customer cost accounting model in commercial enterprises, in: Knowledge for market use 2018: Knowledge for market use 2018: Public finances in the background of sustainable development, ed. P. Slavickova, T. Talasek, Olomouc 2018 (Czech Republic), s. 273-280.
 37. Lew G., Segmentation of customers due to their profitability in commercial companies, Drivers for Progress in the Global Society, Wilno 2018 (Litwa), s. 90-99.
 38. Lew G., Budżetować czy nie budżetować – oto jest pytanie, Controlling i zarządzanie, nr 1(21)/2018, s. 26-28.
 39. Lew G., Ośrodki odpowiedzialności w grupach kapitałowych, w: Rachunkowość zarządcza grup kapitałowych, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 27-54.
 40. Pacana A., Lew G., Chłodnicka H., Wpływ dodatku regranulatu na wybrane parametry użytkowe folii stretch, Przemysł Chemiczny, marzec 2017, nr 3, s. 636-638.
 41. Szczypa P., Lew G., Human factor in the forest management, in: Knowledge for market use 2017: People in economics – decisions, behavior and normative models, ed. P. Slavickova, Olomouc 2017 (Czech Republic), s. 303-308.
 42. Lew G., Szczypa P., Evaluation of use of management accounting methods to optimize the profitability of customers in commercial companies, in: Knowledge for market use 2017: People in economics – decisions, behavior and normative models, ed. P. Slavickova, Olomouc 2017 (Czech Republic), s. 383-388.
 43. Lew G., Rachunek kosztów docelowych klienta w przedsiębiorstwie handlowym, w: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 199-208.
 44. Lew G., Rachunek odpowiedzialności w grupach zakupowych, w: Ekonomiczne problemy usług nr 2/2017 (127), red. P. Szczypa, B. Sadowska, H. Czaja-Cieszyńska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 153-162.
 45. Lew G., The importance of customer lifetime value in determining their profitability, The Business and Management Review, vol. 8, number 4, April, New York 2017, p. 24-30, ISSN 2047-2862.
 46. Lew G., Odwrócona grupa zakupowa, Controlling i Zarządzanie, nr 1(15)/2017, s. 41-42.
 47. Pacana A., Lew G., Kulpa W., Rating the quality of implementation of environmental management, Journal of Business & Retail Management Research, vol.11, issue 2, January, London 2017.
 48. Lew G., Rachunkowość zarządcza, w: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017 53-68.
 49. Lew G., Pacana A., Kulpa W., The concept of customer cost accounting, Journal of Business & Retail Management Research, vol. 11, issue 3, April, London 2017, p. 124-129.
 50. Lew G., Optymalizacja kosztów klienta w przedsiębiorstwie, Controlling i Zarządzanie, nr 6(14)/2016, s. 33-36.
 51. Lew G., Istota rachunkowości, w: Wyzwania współczesnej rachunkowości. Teoria a praktyka, red. G. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 187-198.
 52. Lew G., Koszty klienta w przedsiębiorstwach handlowych, w: Wyzwania w zarzadzaniu kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, Wrocław 2016, s. 270-277.
 53. Lew G., Sporządzanie sprawozdań finansowych, w: Rachunkowość. Zasady i metody. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 185-215.
 54. Lew G., Integracja rachunku kosztów klienta z wybranymi metodami rachunkowości zarządczej, Humanities and Social Sciences, Quarterly, Volume XXI, Research Journal 23 (July - September – 3/2016), Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów 2016, s. 95-102.
 55. Lew G., Ogólny model rachunku kosztów klienta, Humanities and Social Sciences, Quarterly, Volume XXI, Research Journal 23 (April-June – 2/2016), Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów 2016, s. 113-122.
 56. Lew G., Jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych z wyłączeniem jednostek mikro, w: Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji, red. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 224-237.
 57. Mochoń M., Herbut A., Lew G., Wybrane aspekty nowoczesnego rachunku kosztów, w: Wybrane aspekty rachunkowości – wymiar teoretyczny i praktyczny, red. G. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 157-168.
 58. Lew G., Pomiar dokonań relacji z klientami w przedsiębiorstwach handlowych, w: Zarządzanie kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Kowalewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wrocław 2015, s. 289-297,
 59. Pacana A., Pacana J., Bednárová L., Liberko I., Lew G., Wpływ niektórych parametrów procesu produkcji folii opakowaniowej na jej odporność na przebicie, Przemysł Chemiczny, Sigma-Not, maj 2015, nr 5, s. 764-766.
 60. Lew G., Propozycja rozszerzenia zakresu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego, w: Teoria rachunkowości, sprawozdawczości i analiza finansowa, red. B. Nita, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wrocław 2015, s. 289-297,
 61. Lew G., Institutional Supervision on Auditing, in: Institutional and Functional Aspects of National Security Protection, ed. Oleksiewicz, M. Pomykała, M. Polinceusz, Rambler Press, Chicago 2014, s. 133-150,
 62. Lew G., Koszty finansowania działalności gospodarczej sektora MŚP, w: Współczesne problemy finansów i rachunkowości, red. H. Chłodnicka, A. Kaszuba-Perz, G. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
 63. Lew G., Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, w: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343, Wrocław 2014, s. 344-354.
 64. Lew G., Walory informacyjne sprawozdania finansowego jednostek mikro, Humanities and Social Sciences, Quarterly, Volume XIX, Research Journal 21 (October-December – 4/2014), Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów 2014, s. 99-108.
 65. Lew G., Maryjka – Wójtowicz P., Optymalizacja kosztów w grupach zakupowych, w : Rachunkowość a controlling, red. E. Nowaka i M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 291, s. 353 – 363.
 66. Lew G., Ciupak S., Chura obliczeniowa jako forma outsourcingu usług IT, w: Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami, red. Filar, G. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2013, s. 91 – 101.
 67. Lew G., Auditors role in examining reliability and credibility of manofacturing cost valuation, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing z. 19 (1/2012), red. G. Ostasz, Rzeszów 2012.
 68. Lew G., An application of statistical methods in financial statements auditing w: Quantitative Methods In Accounting and Finance, red. Nowak, R. Motoryn, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 263, Wrocław 2012.
 69. Lew G., Logistics Cost Accounting of Polish Enterprises in Theory and Practise Carathian Logistics Congres, Jesenik, Czech Republic ISBN 978-80-87294-33-8, wydanie CD, indeksowany w bazie SCOPUS.
 70. Lew G., Znaczenie badania sprawozdania finansowego dla przedsiębiorstw, w: Współczesne problemy rachunkowości i finansów, red G. Lew, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 69 – 78.
 71. Lew G., Budżetowanie sprzedaży w zintegrowanych łańcuchach dostaw przedsiębiorstw handlowych, Rachunkowość w logistyce przedsiębiorstw, red G. Lew, Amelia, Rzeszów 2012, s. 76 – 83.
 72. Lew G., „Zrównoważony” rachunek kosztów, w: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 252, Wrocław 2012, s. 280-289.
 73. Lew G., Pomiar dokonań w ośrodkach odpowiedzialności, w: Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, red. Nowak, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 83 – 102.
 74. Lew G., Ewidencyjne potrzeby rachunku wyników w przedsiębiorstwach handlowych Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing z. 18 (4/2011), red. Ostasz, Rzeszów 2011.
 75. Lew G., Detection risk in  financial statement audit, w: Quantitative Methods In Accounting and Finance, red. E. Nowak, R. Motoryn, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kiev 2011, s. 45-50.
 76. Lew G., Rachunek wyników przedsiębiorstw handlowych – budowa oraz interpretacja Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing z. 18 (3/2011), red. Ostasz, Rzeszów 2011, s. 63-68.
 77. Lew G. Koszty pozyskania klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 188, Wrocław 2011, s. 79-86.
 78. Lew G. Rachunek wyników przedsiębiorstw handlowych – problemy wprowadzające, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 280, seria Zarządzanie i Marketing z. 18 (2/2011), red. Ostasz, Rzeszów 2011, s. 81-89.
 79. Lew G., Zachowanie niezależności przez biegłych rewidentów w warunkach rosnącej konkurencyjności rynku audytorskiego, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, red. B. Gierusz, P. Lech, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1/2, tom II, Sopot 2011, s. 315-321.
 80. Lew G., Koszty obsługi klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta, w: Rachunek kosztów i pomiar dokonań, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 182, Wrocław 2011, s. 282-290.
 81. Lew G., Rzym M., Badanie rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing z. 17 (4/2010), red. Ostasz, Rzeszów 2010, s. 164-170.
 82. Lew G., External and internal cost reporting, in: Performance measurement and Management – Concepts and applications, edited by B. Nita, Wrocław Uniwesity of Economics, Wrocław 2010, chapter 4, p. 49-57.
 83. Lew G., Rachunek kosztów cyklu życia klienta, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 123, Wrocław 2010, s. 300-307.
 84. Lew G., The role of the financial statement to ensure its quality, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of "Classic Private University", Melitopol 2010, s. 142-144.
 85. Lew G., Ograniczanie ryzyka badania sprawozdań finansowych, w: Prespektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, tom I, red. B. Micherdy, Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, Kraków 2010, s. 361-368.
 86. Lew G., Pojęcie i idea controllingu w przedsiębiorstwach, w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, red. A. Ostrowska – Dankiewicz, G. Lew, 3/2009, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009, s. 78 – 90.
 87. Lew G., Znaczenie ryzyka przy badaniu sprawozdań finansowych, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. Micherda, M. Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, 237-242.
 88. Lew G., Lew A., Odroczony podatek dochodowy – ogólne zasady tworzenia, w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, red. A. Ostrowska – Dankiewicz, G. Lew, 3/2009, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009, s. 66 - 77.
 89. Lew G., Chwałek M., Dral W., Koszty własne transportu i ich optymalizacja, w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, red. A. Ostrowska – Dankiewicz, G. Lew, 3/2009, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009, s. 19 – 29.
 90. Lew G., Optymalizacja kosztów obsługi klienta z wykorzystaniem rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych, w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 58, Wrocław 2009, s. 236 – 241.
 91. Lew G., Influence of accounting informatization on development of information society, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of "Classic Private University", Melitopol 2009, s. 45-47.
 92. Lew G., Możliwość zastosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe US nr 542, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr18, szczecin 2009, s. 257 –
 93. Lew G., Znaczenie wykorzystania distance learning dla podniesienia jakości kształcenia w szkołach wyższych, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 100-105.
 94. Lew G., Szydełko A., Micał M., Mikutra-Turek B., Zakres tematyczny i efekty dydaktyczne ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. Kiziukiewicz, AR Szczecin, Szczecin 2008, s. 191-196.
 95. Lew G., Kontrola w systemie motywacyjnym przedstawicieli handlowych, w: Rachunkowość a controlling, red. Nowak, Prace naukowe UE Wrocław nr 14, Wrocław 2008, s. 241-246.
 96. Lew G., Koszty tworzenia i utrzymania zapasów towarów jako element budżetowania w zintegrowanych łańcuchach dostaw przedsiębiorstw handlowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 250, seria Zarządzanie i Marketing z. 14, red. Rajchel, Rzeszów 2008, s. 167-172.
 97. Lew G., Ochrona danych w prawie bilansowym, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, M. Pomykała, K. Rajchel, S. Pieprzny, Politechnika Rzeszowska – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 471-476.
 98. Lew G., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie SPO-POL sp. z o.o., w: Aktualne problemy zarządzania, red. W. Ogarenko, W. Koriniew, K. Rajchela, O. Gugnina, Zaporoże-Rzeszów 2008, s. 215-238.
 99. Lew G., Distance learning jako aktywizująca metoda nauczania w szkołach wyższych, w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. Lew G., Rajchel K., Szydełko A., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008, s. 307-312.
 100. Lew G., Szydełko A., Micał M., Makutra-Turek B., Dydaktyczne efekty ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości, w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. Lew G., Rajchel K., Szydełko A., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008, s. 385-390.
 101. Lew G., Rachunek odpowiedzialności, w: Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. A. Szydełko i A. Kaszuby-Perz, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2007, wydanie II – poprawione i uzupełnione. – rozdział w podręczniku.
 102. Lew G., Sprawozdawczość wewnętrzna źródłem informacji zarządczej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SKwP, Kraków 2007, 311-316.
 103. Lew G., Distance learning alternatywą czy uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania?, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. Kiziukiewicz, AR Szczecin, Szczecin 2007, s. 97-102.
 104. Lew G., Szydełko A., Micał M., Makutra-Turek B., Wpływ ogólnopolskiego konkursu z zakresu rachunkowości na poprawę jakości jej nauczania, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. Kiziukiewicz, AR Szczecin, Szczecin 2007, s. 103-107
 105. Lew G., Potrzemy ewidencyjne systemu motywacyjnego przedstawicieli handlowych, w: Rachunkowość a controlling, red. Nowak, Prace naukowe AE Wrocław nr 1174, Wrocław 2007, s. 335-361.
 106. Lew G., Szurek M., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości drogą do harmonizacji rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, tom III, Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. Gabrusewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007, s. 203 – 207.
 107. Lew G., Dankiewicz R., Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej komunikacyjnej, w: Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, red. K. Lejdy, K. Rajchela, S. Wieczorka, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007, s. 73 – 78.
 108. Lew G., Potrzeby informacyjne controllingu w obszarze sprzedaży przedsiębiorstwa handlowego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2006, nr 4, INFOR, Warszawa 2006.
 109. Lew G., Szurek M., Harmonizacja rachunkowości, w: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, red. S. Owsiaka, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006.
 110. Lew G., Monitorowanie dokonań ośrodków odpowiedzialności, w: Rachunkowość a controlling, red. Nowak, Prace naukowe AE Wrocław nr 1139, Wrocław 2006, s. 227-232.
 111. Lew G., Wykorzystanie informacyjnych walorów rachunkowości finansowej w nowoczesnym zarządzaniu controllingowym, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak Prace naukowe AE Wrocław nr 1116, Wrocław 2006, s. 299-306.
 112. Lew G., Możliwości wdrożenia rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach cz. 2, R. Dankiewicz, G. Lew, Atrium, Rzeszów 2006.
 113. Lew G., Potrzeby informacyjne controllingu w obszarze sprzedaży przedsiębiorstwa handlowego, red. A. Kardasz, R. Kotapski, Prace naukowe AE Wrocław nr 1101, Wrocław 2006, s. 34-42.
 114. Lew G., Definicja i istota rachunku odpowiedzialności, w: Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach, R. Dankiewicz, G. Lew, Atrium, Rzeszów 2005, s. 60-63.
 115. Lew G., Rachunek odpowiedzialności jako forma zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, T. Kiziukiewicz, Szczecin 2005, s. 279-284.
 116. Lew G., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach handlowych, w: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, E. Nowak,  Prace naukowe AE Wrocław nr 1080, Wrocław 2005, s. 187-191.
 117. Lew G., Wykorzystanie distance learning do podniesienia jakości kształcenia w obszarze rachunkowości, w: Standardy edukacyjne rachunkowości – praktyka i stan badań, red. Kardasz, Prace naukowe AE Wrocław nr 1079, Wrocław 2005, s. 102-108.
 118. Lew G., Wpływ zarządzana należnościami na możliwość kontynuowania działalności w przedsiębiorstwach handlowych, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 345-350.
 119. Lew G., Organizacja ewidencji księgowej dokonań ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych, w: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, red. J. Czekaja, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, s. 473-481.
 120. Lew G., Informacyjny system zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych, w: Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka i A. Kaszuby-Perz, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2004. – rozdział w monografii.
 121. Lew G., Ewidencje dla celów podatkowych, w: Rachunkowość. Teoria i zadania, praca zbiorowa pod red. Szydełko, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2004 – rozdział w podręczniku.
 122. Lew G., Rachunek odpowiedzialności, w: Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. A. Szydełko i A. Kaszuby-Perz, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2004 – rozdział w podręczniku.
 123. Lew G., Analiza przyczynowa odchyleń jako podstawa rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1039, Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej pod red. Nowaka, wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004, s. 224-230.
 124. Lew G., Metody budżetowania w przedsiębiorstwach handlowych., Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1034, Rachunkowość a controlling pod red. Nowaka, wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004, s. 37-44.
 125. Lew G., Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych?, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1030, Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw-wyzwania współczesności pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, L. Woźniaka, wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004, s. 387-394.
 126. Lew G., Motywowanie w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 987, Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw pod red. Nowaka, wyd. AE Wrocław, Wrocław 2003, s. 239-245.
 127. Lew G., Ustalanie zadań ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce praca zbiorowa pod red. Sojaka, wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 383-394.
 128. Lew G., Budżet sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka pod red. Krawczyka, wyd. Drukarnia ABC, Kraków 2003, s. 435-442.
 129. Lew G., Controlling przedsiębiorstw handlowych. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 948. Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji. Wrocław 2002. s. 125-130.
 130. Lew G., Rachunek odpowiedzialności w przedsiębiorstwach handlowych. w: Rachunkowość wobec procesów globalizacji pod red. Gierusza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 298-303.
 131. Lew G., Centra wynikowe w przedsiębiorstwach handlowych. w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka pod red. Krawczyka, AGH, Kraków 2002.
 132. Lew G., Ośrodki odpowiedzialności jako element controllingu przedsiębiorstw handlowych. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 902. Polanica 2001. s. 256-261.
 133. Lew G., Budżetowanie w przedsiębiorstwach handlowych. w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka pod red. Krawczyka, AGH Kraków, Zakopane 2001, s. 127-132.
 134. Lew G., Ośrodki odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Konferencja nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Uniwersytet Szczeciński. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Szczecin 2001.
 135. Lew G., Prawne aspekty obrotu akcjami w spółkach prawa handlowego. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 182. Rzeszów 2001. s. 35-42.
 136. Lew G., Controlling w przedsiębiorstwie. II Ogólnopolska konferencja nt. Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku. Politechnika Rzeszowska. Zakopane 2000. s. 311-316.
 137. Lew G., Szydełko A., Wybrane problemy zmiany systemu ewidencji w przedsiębiorstwie spółki cywilnej osób fizycznych.. Konferencja nt. Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce. Uniwersytet Szczeciński. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Świnoujście maj 2000. s. 251-255.
 138. Lew G., Cicirko T., Leasing nieruchomości szansą rozwoju przedsiębiorstw. I Ogólnopolska konferencja nt. Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku. Politechnika Rzeszowska. Zakopane 2000. s. 25-28.
 139. Lew G., Cicirko T. Księgowość komputerowa w przedsiębiorstwie, I Ogólnopolska konferencja nt. Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku. Politechnika Rzeszowska. Zakopane 2000. s. 163-166.
 140. Lew G., Szydełko A., Finansowo-księgowe aspekty wprowadzania ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie spółki cywilnej. Międzynarodowa Konferencja nt. Przedsiębiorstwo w procesie transformacji.. Zeszyty naukowe nr 5 Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl 2000. s. 321-326.
 141. Lew G., Księgowe i podatkowe aspekty obrotu akcjami. I Sympozjum młodych pracowników nauki nt. Instrumenty rynku finansowego w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów 1999.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję